Ad/Art Slovakia
založené na 
- komu - čo - a ako 
by sme mali komunikovať 
pre dosiahnutie cieľa. 
Dať charakter produktu. 
To je naše povolanie. 
Starostlivosť o výrobok a službu 
od vzniku až po úspešný nákup.