Ad/Art Slovakia
Firmu do jej pôsobenia, 
výrobok do svojho obalu, 
správy do svojho vizuálu, 
príbeh do svojho filmu, 
vlastne tvorivá práca 
od zadania 
až po cieľ.