Ad/Art Slovakia
lebo  “Máme radi túto prácu”
lebo “Máme radi našich klientov”
lebo “Máme radi keď sa niekomu darí”
lebo “Máme radi nové výzvy”
a mimochodom NEMÁME RADI KRÍZU