Ad/Art Slovakia
Ad/Art Slovakia spol s.r.o. 
Sídlo: Nevädzová 7, 821 01 Bratislava 
Prevádzka: Nevädzová 7, 821 01 Bratislava 

Telefón:
+421 2 43 63 48 54
+421 2 43 63 48 55
Fax: 
+421 2 43 63 48 56 

E-mail: adart@adart.sk